Taneční škola A. & A. Mědílkovi

Dance Clip Club - Street Dance

Dance Clip Club - zkráceně D.C.C. je název projektu, kterým se ČR připojila k systému pořádání a organizování volnočasových tanečních aktivit a soutěží v oblasti videoklipových tanečních choreografií


Školí a soutěží se v choreografiích zpracovaných na současnou taneční hudbu různých stylů, vždy se však jedná o aktuální hity, které mládež přitahují. Projekt je široce zaměřen na populaci dětí a mládeže ve věku od 10 do cca 18 let. Je nenáročný z hlediska požadavků na prostor, na předchozí taneční zkušenosti žáků, nevyžaduje speciální oblečení ani obutí, zde je ponechán prostor pro individuální vkus. Z hlediska hodnocení tanečního výkonu je však požadováno co nejpřesnější, detailní provedení dané choreografie. Soutěže lze pořádat jak v jednotlivcích tak i ve skupinách.Další fotografie naleznete v naší fotogalerii.

Děkujeme Statutárnímu městu Zlín za podporu naší zájmové činnosti.

Taneční škola A. & A. Mědílkovi, tel. 777 283 877, 775 141 123, medilek@seznam.cz