Taneční škola A. & A. Mědílkovi

D.C.C. CUP Zlín 2011 (6.2.2011)Děkujeme Statutárnímu městu Zlín za podporu naší zájmové činnosti.

Taneční škola A. & A. Mědílkovi, tel. 777 283 877, 775 141 123, medilek@seznam.cz