Taneční škola A. & A. Mědílkovi

Mažoretky na Mistrovství Evropy ve Švýcarsku 2010
- 1. Vicemistři EvropyDěkujeme Statutárnímu městu Zlín za podporu naší zájmové činnosti.

Taneční škola A. & A. Mědílkovi, tel. 777 283 877, 775 141 123, medilek@seznam.cz