Taneční škola A. & A. Mědílkovi

Klub společenského tance

Taneční kroužek existuje při Taneční škole A. & A. Mědílkovi od roku 1959. Sdružuje mladé lidi - absolventy tanečních se zájmem o společenský tanec. Členové Klubu společenského tance každoročně vystupují na řadě společenských a kulturních akcí nejen ve Zlíně, ale ve spolupráci s Velkým dechovým orchestrem Zlín také v zahraničí (Belgie, Francie, Rakousko, Německo, Lucembursko, Itálie, Dánsko, Švédsko atd.). Pravidelně se také zúčastňují soutěží plesových formací.

V současné době má Klub společenského tance 110 členů, kteří se aktivně podílejí jak na předtančení plesových formací při různých společenských akcích, tak při módních přehlídkách. V nabídce plesových formacích se vedle standartních a latinskoamerických tanců objevuje také polonéza a Česká beseda, ale i country, starší, dnes již zapomenuté tance (shimmy, charleston, boogie) a tance módní (salsa, merengue, bachata).


Kroužek společenských tanců pro děti

ve věku 8 - 14 let probíhá ve středu a v pátek, výuka je zaměřena na nejrůznější taneční žánry. Kroužek se zúčastňuje různých tanečních vystoupení a soutěží plesových formací pořádaných Svazem učitelů tance ČR.Děkujeme Statutárnímu městu Zlín za podporu naší zájmové činnosti.

Taneční škola A. & A. Mědílkovi, tel. 777 283 877, 775 141 123, medilek@seznam.cz