Taneční škola A. & A. Mědílkovi

Mažoretky

Mažoretková skupina TŠ Mědílkových vznikla na počátku 80. let 20. století a patří vůbec k prvním mažoretkovým skupinám v České republice. Při domácích a zahraničních vystoupeních spolupracuje s Velkým dechovým orchestrem Zlín. Zakladatelkou a dlouholetou vedoucí byla Annamarie Mědílková, která ve spolupráci se svým synem Alešem přivedla soubor k prvním velkým úspěchům - vedle vítězství na domácích šampionátech mj. první místo na světové soutěži v Holandsku. V roce 1996 převzala skupinu Dana Mědílková a rovněž za jejího vedení patří zlínské mažoretky k známým a nejlepším skupinám nejen doma ale i v zahraničí.

Členky Taneční školy A. & A. Mědílkovi a Klubu společenských tanců se také účastní soutěže Miss mažoretka ČR a získaly tituly:

Mažoretky pracují ve třech věkových kategoriích:

  • dětská (4 - 10 let)
  • juniorská (10 - 14 let)
  • seniorská (14 a více let)

Součástí nácviku je taneční a pohybová průprava, práce s hůlkou, pompony, třásněmi a jinými rekvizitami, z čehož vyplývá, že uplatňujeme různé taneční žánry a styly, které děti a mládež rádi poslouchají, třeba v rytmu cha-cha, samba, jive nebo house, hip-hop atd.

Pojem mažoretka a dechovka už dávno neplatí, dívky pracují i s jinou rekvizitou než s hůlkou a dosahují úroveň vyspělých tanečnic. Vystupují sólově nebo ve dvojicích, ale především ve skupinových formacích za doprovodu hudebních těles nebo reprodukované hudby.

Dětské mažoretkové skupiny

jsou rozděleny podle věkových kategorií a výkonnosti (8 - 10 let, 10 - 12 let, 12 - 14 let, 14 - 16 let), nácvik probíhá vždy v pondělí a ve středu. Vyučuje se pohybová a taneční průprava zaměřená jak na klasické dechové pochody, tak na moderní hudební směry, včetně práce s rekvizitami pro mažoretky (hůlka, třásně, pompony aj.). Mažoretky se účastní soutěží a přehlídek pořádaných Svazem mažoretek ČR, spolupracují s Velkým dechovým orchestrem Zlín a vystupují na nejrůznějších domácích a zahraničních festivalech, kde získaly řadu významných ocenění (např. tituly Mistrů Moravy a Slezska, Mistrů ČR a Vicemistr Evropy).

Více naše úspěchy  >>Děkujeme Statutárnímu městu Zlín za podporu naší zájmové činnosti.

Taneční škola A. & A. Mědílkovi, tel. 777 283 877, 775 141 123, medilek@seznam.cz